EAZYAOV

Financieel overzicht

EAZY AOV is vele malen goedkoper dan een reguliere AOV.

 

Met EAZY AOV kunt u aanzienlijk besparen op uw huidige reguliere AOV.
Dit omdat de wachttijd voor uitkering naar 2 jaar kan.

 

Kies welk bedrag er maandelijks netto uitbetaald moet worden bij ziekte/arbeidsongeschiktheid. Er wordt meteen getoond welk bedrag er maandelijks gestort moet worden, wat er per maand gespaard wordt en welk bruto inkomen vereist is.

Maandelijkse storting

dit bedrag is inclusief alle kosten.

Maandelijkse kosten

in de afgelopen 12 maanden (gemiddeld).

Maandelijks gespaard

in de afgelopen 12 maanden (gemiddeld).

Benodigd inkomen

bruto uit onderneming per maand (ZZP’er).

Met maandelijkse storting bedoelen we het bedrag dat  maandelijks op de eigen bunq spaarrekening moet worden gestort. 

De maandelijkse kosten zijn daadwerkelijk ook alle maandelijkse kosten bij elkaar opgeteld! Het gaat hier om de bankkosten +  arbodienstkosten + servicekosten én de schenkingen.

Dit is het gemiddelde in de afgelopen 12 maanden en dat gemiddelde varieert uiteraard door de variabele arbodienstkosten en de schenkingen aan deelnemers.

Het bedrag bij maandelijks gespaard is het bedrag dat er per maand gemiddeld over is gebleven van de inleg (en dus is gespaard) na verrekening van de maandelijkse kosten. 

Het spaarbedrag vormt de buffer zodat er altijd voldoende geld is om schenkingen te doen.

Het benodigd inkomen is het (gemiddelde) bruto maandinkomen dat je minimaal nodig hebt om bij aanvang van je lidmaatschap het door jou ingestelde gewenste inkomen af te kunnen spreken.

Mandelijkse brengen wij € 19,50 (excl. 21% BTW) aan servicekosten in rekening.

Dit bedrag betaal je voor de dienstverlening. Hier betalen wij onze de marketing, de administratie en IT-kosten van.

Het lidmaatschap van de vereniging krijg je gratis van ons.

Op het moment van inschrijving brengen wij éénmalig de inschrijfkosten van € 123,97 (excl. 21% BTW).