EAZYAOV

Financieel overzicht

EAZY AOV is vele malen goedkoper dan een reguliere AOV. 

In ondertstaande overzicht hebben we een aantal netto bedragen uitgewerkt.

Het is natuurlijk mogelijk om ieder willekeurig bedrag tussen de € 1.000,- en €4.000,- per maand te kiezen.

 

Maandelijkse storting

dit bedrag is inclusief alle kosten.

Maandelijkse kosten

in de afgelopen 12 maanden (gemiddeld).

Maandelijks gespaard

in de afgelopen 12 maanden (gemiddeld).

Maandelijkse storting
 

Met maandelijkse storting bedoelen we het bedrag dat je maandelijks op je EAZY AOV rekening moet storten. Dit is dus het spaarbedrag (voor schenkingen en arbodienst) en de bankkosten (€2,99) bij elkaar opgeteld.

 

Maandelijkse kosten
 

De maandelijkse kosten zijn daadwerkelijk ook alle maandelijkse kosten bij elkaar opgeteld! Het gaat hier om de bankkosten + de arbodienstkosten en de schenkingen. Dit is het gemiddelde in de afgelopen 12 maanden en dat gemiddelde varieert uiteraard door de variabele arbodienstkosten en de schenkingen aan deelnemers.

Maandelijks gespaard

 

Het bedrag bij maandelijks gespaard is het bedrag dat er per maand gemiddeld over is gebleven van je inleg (en dus is gespaard) na verrekening van ALLE kosten. Je ziet dus dat deelnemers veel lagere kosten hebben dan de inleg. Het spaarbedrag vormt de buffer zodat er altijd voldoende geld is om schenkingen te doen.

 

Benodigd inkomen

 

Het benodigd inkomen is het (gemiddelde) bruto maandinkomen dat je minimaal nodig hebt om bij aanvang van je lidmaatschap het door jou ingestelde gewenste inkomen af te kunnen spreken.