EAZYAOV

Iedere ondernemer kan meedoen

Iedere ondernemer die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel kan meedoen.

Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is géén medische keuring nodig, want EAZY AOV kent geen uitsluitingen en ook geen extra kosten bij een chronische aandoening en/of eerdere arbeidsongeschiktheid.

 

Er is één voorwaarde: Op het moment van afsluiten van het lidmaatschap mag er geen sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Ook als je weet dat je binnenkort arbeidsongeschiktheid verwacht door bijvoorbeeld een operatie. Dit moet je verklaren bij het aangaan van het lidmaatschap. 

Vier stappen naar het lidmaatschap

Stap 1 Inkomensniveau

Maak een afspraak zodat we samen jouw bedrijfsgegevens kunnen controleren. Op deze manier weten we dat jouw netto inkomen uit onderneming past bij het door jou gewenste inkomen bij ziekte.


stap 2
Bankzaken

Open een persoonlijke bunq rekening via een smartphone. Maak in deze rekening een EAZY AOV rekening aan. "Connect" jouw rekening met de rekening van SamSam Servicebureau. Stort het eerste spaargeld en de servicekosten.

Stap 3
mijn eazy aov

Zodra de bunq rekening "connected" is, wordt er een E-mail met wachtwoord verzonden. Log dan in via de button "Mijn EAZY AOV", vink alle verklaringen aan en vul nog ontbrekende gegevens aan. We vragen niet meer dan nodig. Dus Gewoon EAZY.

stap 4
inschrijfkosten

De kosten voor de inschrijving zijn € 123,97 (excl BTW). Hiervoor versturen wij een factuur. Deze is eenvoudig via iDeal te betalen. Als deze factuur betaald is, is het lidmaatschap bij EAZY AOV een feit.


Wat te weten bij deelname

De jaarlijkse servicekosten zijn € 234,-. (excl BTW)

Het lidmaatschap van de vereniging krijg je gratis van ons!

Deze vereniging zorgt ervoor dat alle leden zich aan de afspraken houden. Iedereen moet iedere maand het afgesproken bedrag sparen en ieder lid moet een bedrag schenken aan een lid dat ziek/arbeidsongeschikt is. 

 

 

Net als iedere vereniging is er een bestuur en een Algemene Ledenvergadering. Als lid hoef je hier geen tijd aan te besteden. Ons servicebureau regelt alles voor de vereniging.

In de statuten, het regelement en de privacy gedragscode zijn alle afspraken vastgelegd.

Onder het kopje “Onze afspraken” zijn deze kort samengevat.

Onze afspraken

De statuten

 

De statuten vormen de basis van de vereniging. Hierin is onder andere vastgelegd dat er ieder jaar een Algemene Ledenvergadering is.

Deze kun je ook online bijwonen. Belangrijke wijzigingen moeten hier worden besproken. Ook de jaarcijfers van de vereniging staan op de agenda.


Het reglement

 

In het reglement staan de afspraken waar alle leden zich aan moeten houden. De belangrijkste zijn:

 

 • Ieder lid is verplicht om een evenredige schenking (afhankelijk van de hoogte van jouw inkomensniveau) te doen aan een ziek lid.
 • Je kunt lid worden per de eerste van iedere maand.
 • Je kunt je lidmaatschap opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand. Een lid dat
  schenkingen ontvangt of heeft ontvangen kan zijn lidmaatschap alleen opzeggen als het lidmaatschap 2
  maal langer heeft geduurd dan de periode waarin schenkingen zijn ontvangen.
 • Je bent arbeidsongeschikt als je jouw eigen beroep / werkzaamheden in jouw onderneming niet kunt uitvoeren.
 • Je ontvangt schenkingen als je langer dan 2 maanden ziek bent.
 • Je kunt je ook gedeeltelijk ziek melden.
 • De arbodienst beoordeelt jouw situatie als je arbeidsongeschikt bent en helpt bij jouw re-integratie.
 • Je kunt naast / in plaats van schenkingen ook re-integratie bevorderende middelen krijgen.
 • Je kunt maximaal 80% van jouw gemiddelde netto maandinkomen uit onderneming krijgen tijdens arbeidsongeschiktheid.
 • Je kunt jouw inkomensniveau altijd tussentijds (na toetsing) verhogen of verlagen.

 

Privacy gedragscode

 

EAZY AOV heeft persoonsgegevens nodig van jou als lid. Daar gaan we uiteraard zorgvuldig mee om. Daarom is er een privacy gedragscode en hebben de medewerkers van SamSam Servicebureau een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De privacy gedragscode is onderdeel van het reglement en kan dus alleen worden gewijzigd met toestemming van de leden. Dus van jou.