EAZYAOV

Veel gestelde vragen

Wellicht kunnen we hier niet alle vragen beantwoorden die zich bij jou gevormd hebben.

Wat we gedaan hebben is dat we de meest gestelde vragen hieronder beantwoord hebben. Dat geeft voor veel geïnteresseerden vast de gewenste verduidelijking. 

 

Toch nog specifieke vragen? 

Laten we dan in een persoonlijk gesprek opzoek gaan naar de antwoorden.

 

 

Je bent welkom! 

De kosten voor de arbodienst zijn per maand circa €1 per €1000 ‘dekking’. Deze kosten worden naar rato van het afgesproken inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid verrekend. Deze kosten worden op de laatste dag van de maand in rekening gebracht, tegelijkertijd met de storing van de schenkingen.

Voor het verwerken van je inschrijving maken wij kosten.

Via de inschrijfkosten worden deze met de belanghebbende verrekend. Uiteraard ontvang je hiervoor een factuur.

Al is het nog niet helemaal duidelijk hoe de verplichte AOV voor ZZPérs eruit gaat zien, verwachten wij dat dit kan. Door je AOV (de verzekering) te combineren met EAZY AOV (de voorziening) kan je veel geld besparen. De AOV-premie zal lager uitvallen terwijl de voorziening maximaal de eerste 2 jaar afdekt met de schenkingen.

 

EAZY AOV biedt een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid voor een periode van maximaal 2 jaar. Als je dus je eigen risico voor de verplichte AOV op 3 jaar instelt, scheelt dat behoorlijk wat premie. Bij EAZY AOV bepaal je zelf welk inkomen je wilt hebben. De eerste twee jaar heb je dus gegarandeerd het inkomen dat je nodig hebt. Wij schatten in dat dit een goed werkende combinatie is.

Maandelijks schrijven wij € 19,50 (excl. 21 % BTW) van jouw bunqrekening af.

Vanuit de servicekosten betalen wij onze de marketing, de administratie en IT-kosten.

Het lidmaatschap van de vereniging krijg je gratis van ons.

Daar kunnen wij geen eenduidig antwoord op geven.

In eerste instantie is een AOV (verzekering) niet altijd een verplichting voor het afsluiten van een hypotheek. Het is echter wel zo dat elke geldverstrekker zijn eigen voorwaarden en eisen kan/mag stellen. In theorie kan het dus zijn dat een betreffende geldgever een AOV verzekering als aanvullende eis stelt. Of de geldgever EAZY AOV als voorziening dan als volwaardig alternatief ziet, kunnen wij niet inschatten.

Ja, dat kan maandelijks. Het bedrag omlaag aanpassen kun je zelf doen. Als je meer wilt gaan ontvangen, dan plannen we graag een afspraak met je in, waarbij je de gelegenheid krijgt je inkomen uit onderneming toe te lichten.

 

Uiteraard is het zo dat wanneer je je schenkingsniveau aanpast, je spaarbedrag ook aangepast wordt.

Het bedrag dat jij schenkt aan een zieke deelnemer, hangt af een aantal zaken, zoals het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel leden EAZY AOV telt. EAZY AOV berekent precies hoeveel iedereen moet schenken.

 

We gaan ervan uit dat je in het slechtste geval op de lange termijn ongeveer 30% van je spaargeld gaat schenken aan zieke deelnemers (we gaan hier uit van het landelijk gemiddelde). Uiteindelijk is dat naar alle waarschijnlijkheid duidelijk minder dan de premie die je bij een verzekeringsmaatschappij betaalt als je kiest voor een AOV (verzekering) met relatief korte wachttijd.

Afgelopen jaren is het ziekteverzuim onder ondernemers relatief laag (1,5%).  Voor de zekerheid sparen wij meer, zodat we samen bij een ziekteverzuim van 4,5% nog steeds aan de schenkingen kunnen blijven voldoen. Indien het ziekteverzuim langere tijd boven de 4,5% komt, zullen we vanuit het solidariteitsprincipe de inleg (tijdelijk) moeten verhogen, dan wel allen individueel een eenmalige Uiteraard wordt het ziekteverzuim constant gemonitord. We zullen tijdig anticiperen bij stijgingen.

Nee, dat hoeft niet. Bij EAZY AOV word je volledig ontzorgd. Het servicebureau is gemachtigd op de bunq rekening en maakt het bedrag over. Je krijgt iedere maand via de mail informatie over het bedrag dat je geschonken hebt. Je ziet de transacties natuurlijk ook terug op je EAZY AOV rekening.

De deelnemer meldt zich ziek bij ons servicebureau. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de arbodienst. Binnen 2 weken neemt de arbodienst contact op met de zieke.

De arbodienst bepaalt in overleg met de zieke deelnemer het arbeidsongeschiktheidspercentage en na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt dan een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

Wat je aan anderen schenkt is afhankelijk van een aantal zaken: het bedrag waarvoor je zelf mee doet (iedereen schenkt ‘naar rato’), het bedrag waarvoor de zieke meedoet, het aantal dagen in de maand dat de zieke recht heeft op schenkingen, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het aantal deelnemers en het bedrag waarvoor zij meedoen. Je schenkt in ieder geval naar rato van jouw gewenste inkomen. Dat betekent dat iemand die € 2.000 gekozen heeft als gewenst inkomen, altijd 2x zoveel schenkt als iemand die meedoet voor € 1.000 gewenst inkomen.

Aan het einde van de maand vinden de schenkingen plaats. Je ontvangt dan per e-mail informatie over hoeveel jij geschonken hebt. Op je EAZY AOV rekening kun je dit bedrag ook altijd terugvinden.

Nee, de schenkingen zijn niet aftrekbaar van de belasting. Het principe van een schenkkring is dat wij in Nederland als privé personen belastingvrij mogen schenken.

Als je als zieke deelnemer schenkingen ontvangt, zijn dat ook netto bedragen. Dat is anders dan bij een verzekering waarbij je over je uitkering wél belasting betaalt.

Nee, je hoeft geen belasting te betalen over schenkingen die je doet. En degene die de schenkingen ontvangt ook niet. De bedragen die worden geschonken blijven onder het bedrag dat je jaarlijks belastingvrij mag schenken.

 

Als je als zieke deelnemer schenkingen ontvangt, zijn dat dus netto bedragen. Dat is anders dan bij een verzekering waarbij je veelal wel belasting betaalt over je uitkering.

Veel ondernemers hebben vaak wel een buffertje, die zij kunnen gebruiken als het financieel tegenzit of als er inderdaad arbeidsongeschiktheid aan de orde is.

 

Het antwoord op de vraag is rekenkundig in ieder geval makkelijk. Als je het overkomt dat je arbeidsongeschikt raakt, dan is het aantrekkelijker om je inkomen via EAZY AOV te hebben geregeld.

 

Als je de berekening doet, dan komt 1 jaar ‘je spaargeld gebruiken als je arbeidsongeschikt bent’ overeen met bijna 35 jaar meedoen met EAZY AOV. Uitgaande van € 2.500 netto inkomen per maand en een arbeidsongeschiktheidspercentage bij EAZY AOV van 1,5 % (landelijk gemiddelde van ondernemers).

 

Dat is omdat onze deelnemers gezamenlijk jouw maandelijkse inkomen betalen als je ziek bent, in plaats van dat dat geld ten laste van je eigen buffer gaat.

Dit kan per de eerste van elke maand. De bedragen omlaag aanpassen kan eenvoudig met een telefoontje of een email. Als je je inkomen bij arbeidsongeschiktheid wilt verhogen dan nodigen wij je uit een afspraak te maken om aan te tonen dat je winst uit onderneming(en) dat mogelijk maakt.

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsgeschiktheid altijd aanpassen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen.

Op dit moment hanteren wij standaard 24 maanden, ingaande na 2 maanden wachttijd. Indien er in de toekomst behoefte is aan schenkingen tot bijvoorbeeld 36 maanden, dan gaan wij dat onderzoeken op impact op de kosten én de buffers die op de bunq-rekeningen beschikbaar moeten zijn.

EAZY AOV is geen verzekering, je betaalt geen premie maar je schenkt en spaart. Je gebruikt jouw spaargeld dus om andere ondernemers te helpen ten tijde van ziekte. Hoeveel en hoe vaak je schenkt hangt af van het aantal zieken.

Als je ziek bent, meld je dat via “Mijn EAZY AOV“. Na twee maanden ga je gedurende maximaal 24 maanden schenkingen van de andere leden ontvangen. Al deze schenkingen samen tellen op tot het door jou gewenste inkomensniveau. Na jouw ziekmelding neemt de casemanager van Bureau Streefkerk (onze Arbodienst), contact met je op.

Als je arbeidsongeschikt bent, krijg je na de wachttijd van 2 maanden gedurende 24 maanden schenkingen. Gelukkig zijn de meeste mensen (75%) binnen een jaar weer beter.

Met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van de situatie. Daarna beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat er met je aan de hand is en bepaalt een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Het belangrijkste is natuurlijk dat je als lid altijd zeker bent van een inkomen bij ziekte. En dan nog een paar voordelen: we kennen geen uitsluitingen, het is betaalbaar, lid worden kan online, makkelijk en snel, iedere (startende) ondernemer kan lid worden, samenwerking met onafhankelijke arbodienst, wij helpen elkaar!

Nee hoor, je EAZY AOV wordt ieder jaar, op 1 januari automatisch verlengd. 

Je kunt op ieder gewenst moment opzeggen. We hanteren een opzegtermijn van één maand en je lidmaatschap eindigt per de eerste dag van een maand.

Je kunt je deelname opzeggen door te mailen naar info@eazyaov.nl of te bellen naar:  (085) 401 79 01. We hanteren een opzegtermijn van een maand.

Op de eerste dag dat je niet meer meedoet met EAZY AOV, wordt de machtiging op je EAZY AOV-rekening verbroken. Het geld blijft op je EAZY AOV-rekening staan en je kunt er dan weer vrij over beschikken.

Wij werken al jaren met wederzijds genoegen samen met Bureau Streefkerk. Op onze website vind je meer informatie over de manier waarop de arbodienst ingezet wordt en dit is de website van Bureau Streefkerk: www.bureaustreefkerk.nl.

EAZY AOV hanteert formeel de volgende definitie van arbeidsongeschiktheid: “je eigen beroep / werkzaamheden in jouw onderneming niet kunnen uitvoeren door toedoen van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld.” (Zie ook het reglement, artikel 1.7).

Ziekte/arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling vallen hier ook onder.

Als je 100% arbeidsgeschikt bent voor het werk in je eigen onderneming (je eigen beroep) mag je meedoen. Ook als je een ziekte of handicap hebt die je werk in je eigen onderneming niet beïnvloedt.

Nee, helaas kun je dan niet meedoen.  MAAR, als je een chronische aandoening hebt waarvan je niet zeker weet of die ooit tot arbeidsongeschiktheid gaat leiden mag je wél meedoen.

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je, op de laatste dag van iedere maand, schenkingen. Je krijgt schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid altijd aanpassen. Echter, op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen.

De deelnemer meldt zich ziek bij ons servicebureau. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de arbodienst. Binnen 2 weken neemt de arbodienst contact op met de zieke.

De arbodienst bepaalt in overleg met de zieke deelnemer het arbeidsongeschiktheidspercentage en na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt dan een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

Als je het niet eens kunt worden met de arbodienst over je mate van arbeidsongeschiktheid, heb je het recht om een second opinion te vragen bij een andere arbodienst van jouw keuze. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je de kosten van de second opinion vergoed. Als je geen gelijk krijgt, betaal je de kosten van de second opinion zelf.

Als je binnen 3 maanden nadat je beter bent gemeld weer ziek (arbeidsongeschikt) raakt door dezelfde oorzaak, krijg je direct weer je schenkingen zonder 2 maanden wachttijd. Voor de maximale schenkingsduur van 24 maanden worden beide periodes bij elkaar opgeteld.
Als je weer ziek wordt maar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is een andere, dan gaat gewoon je wachttijd weer in.

Ja, in dit specifieke geval dat je permanent 100% arbeidsongeschikt raakt, mag je je bedrijf liquideren met behoud van de schenkingen. Dit staat in ons reglement vermeld.

Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je op de laatste dag van iedere maand schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Dit kan je iedere maand doen per de eerste van elke maand. De bedragen omlaag aanpassen kan eenvoudig met een telefoontje of een email. Als je je inkomen bij arbeidsongeschiktheid wilt verhogen dan dien je weer een afspraak te maken om aan te tonen dat je winst uit onderneming(en) dat mogelijk maakt.

Je ziet op je afschrift van de bankrekening van wie de schenkingen afkomstig zijn. Dat moet ook; op die manier kun je aan de Belastingdienst aantonen dat het schenkingen van individuen betreft en dat je daarover geen belasting verschuldigd bent.

Er is een eigen risicoperiode van 2 maanden. Daar is voor gekozen om 2 redenen. Wij gaan ervan uit dat iedere ondernemer de eerste 2 maanden zelf kan overbruggen vanuit eigen reserves. Bovendien willen we voorkomen dat deelnemers ook voor hele korte ziekteperiodes (een griepje) allemaal aan elkaar gaan schenken. Ook op deze manier houden we de voorziening betaalbaar.

Zodra je denkt dat je ziekte het wel eens wat langer kan gaan duren, meld je je ziek. Dus het hoeft niet als je een griepje hebt, maar wel als het griepje verergert en een longontsteking wordt. De wachttijd van twee maanden gaat in op de datum dat jij je ziek meldt. Je meldt je dus meteen ziek als je verwacht dat je langer dan twee maanden niet kan werken. Je geeft alleen aan dat je ziek bent. Niet waarom.

Je meldt je ziek door telefonisch contact op te nemen met ons servicebureau (085) 401 79 01 of een mailtje sturen.

Je meld je beter bij jouw contactpersoon van de arbodienst of door telefonisch contact op te nemen met ons  Servicebureau (085) 401 79 01 of een mailtje te sturen.

Als je je ziek gemeld hebt, geeft het Servicebureau je melding door aan de arbodienst. De casemanager van Bureau Streefkerk belt je binnen 3 weken na > BINNEN TWEE WEKEN TOCH??  je ziekmelding. Samen met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van je arbeidsongeschiktheid. De casemanager houdt contact om te kijken hoe het met je gaat en beantwoordt je vragen.

 

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat de functionele mogelijkheden zijn (dus wat je nog kunt) en zover noodzakelijk een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

 

Als je langer dan 2 maanden ziek bent, ontvang je voor het eerst op de laatste dag van de maand de schenkingen.

De ervaring leert dat personen, als ze langer dan 24 maanden arbeidsongeschikt zijn, meestal permanent arbeidsongeschikt zijn voor hun beroep. De constructie met de schenkkring leent zich er niet voor om personen veel langer schenkingen te geven, dit zou kunnen als er duizenden leden zijn. Dat is nu nog niet het geval.

De meeste mensen die arbeidsongeschikt raken zijn binnen twee jaar weer beter dus voor de meeste mensen is 2 jaar afdoende. Een verzekeraar heeft zelf aangegeven dat dit in 99,7% van de gevallen zo is.

Als je je ziek gemeld hebt, geeft het Servicebureau je melding door aan de arbodienst. De casemanager van Bureau Streefkerk belt je binnen 3 weken na je ziekmelding. Samen met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van je arbeidsongeschiktheid. De casemanager houdt contact om te kijken hoe het met je gaat en beantwoordt je vragen.

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat de functionele mogelijkheden zijn (wat je nog kan) en zover noodzakelijk een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

We vinden het erg jammer dat we niet kunnen verwijzen naar een vergelijkingssite waardoor de objectiviteit meer gegarandeerd is. Maar we kunnen je wel een lijstje van voordelen van EAZY AOV geven.

Onze voordelen

 • Wij hebben door alle spaarpotjes van de deelnemers reserves opgebouwd. Daardoor is er ook in slechte tijden met veel arbeidsongeschikte deelnemers altijd voldoende geld (SP heeft geen reserves).
 • Wij doen alle controles vooraf zodat het zeker is dat je aan alle eisen voldoet als je mee gaat doen, en je dus recht hebt op schenkingen als je arbeidsongeschikt raakt (SP controleert pas op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt).
 • Wij schenken bij ieder arbeidsongeschiktheidspercentage (SP vanaf 50% en als je weer beter wordt tot 25%).
 • Iedereen schenkt altijd en automatisch op de laatste dag van de maand (SP werkt met tikkies waarbij iedereen 2 weken de tijd heeft om te reageren).
 • Wij zijn een democratie en kunnen het product aanpassen als wij dat willen (via de ALV).
 • Starters hebben bij ons meteen volledige dekking en ook personen ouder dan 59 mogen meedoen.

Het moge helder zijn, wij zijn geen verzekeraar en bieden ook geen verzekering aan. Wij spreken van een voorziening.

 

Wellicht voor velen belangrijk, wij zijn met deze opzet veelal duidelijk goedkoper dan een verzekeraar, mede door de structuur van ons bedrijf, die uitgaan van zo laag mogelijke kosten. En verder:

 

 • Je betaalt geen premie maar je spaart
 • Het gespaarde geld op de bunq-rekening is en blijft van jou
 • Je helpt met jouw geld andere ondernemers (de schenkingen)
 • Geen uitsluitingen of hogere premie voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals roken
 • Gelijke kosten voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen
 • Wij hebben geen financieel belang bij beoordeling ziekte en ziekteduur
 • Maximale uitkeringsduur 2 jaar

 

Voor wanneer je langer dan 2 jaar uitgekeerd wilt krijgen zijn wij op dit moment in gesprek met een verzekeraar.

Laten we als eerste stellen dat een broodfonds een prima alternatief is voor EAZY AOV (en andersom) en dat het naar onze mening voor een groot deel gaat over smaak. De belangrijkste  verschillen zijn:

 

 • Verenigingsmanagement is uitbesteed aan het SamSam Servicebureau. We doen dus geen beroep op je tijd voor een rol als bestuurslid. Zo wordt de ALV volledig door het servicebureau verzorgt (alles digitaal).
 • Er zijn geen (verplichte) bijeenkomsten van de leden. Wel is er een besloten LinkedIn groep.
 • Informatie over ziekte en inkomen is vertrouwelijk, dit weten de leden niet van elkaar.
 • Er is een arbodienst die de leden begeleidt bij arbeidsongeschiktheid. Dat is niet alleen zinvol in relatie tot het objectief bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid, maar ook voor zinvolle tips die je als arbeidsongeschikte ondernemer niet zomaar ergens krijgt.
 • Iedere ondernemer (bij ons ook starters) kan iedere maand instromen in onze schenkkring (je hoeft dus niet iemand te kennen, er is geen wachttijd).
 • Bij ons kan je schenkingen ontvangen tot € 4000 netto (ipv tot € 2500).
 • Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, iedereen kan altijd meedoen.

Iedere ondernemer kan meedoen. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want EAZY AOV kent geen uitsluitingen. Er is één voorwaarde: op het moment dat je lid wordt, ben je niet arbeidsongeschikt en is er ook geen arbeidsongeschiktheid aanstaande, bijvoorbeeld door een geplande operatie.